Главна страница Персонал Услуги Квалификация Работно време Примерни случаи

АДРЕС

Д-р Обрешкова

8000, гр. Бургас, ул. "Княз Борис I",2

ет. 1, кабинет 4

ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ

стоматологичен кабинет (056) 53-65-98 или (0885) 70-09-43

д-р Обрешкова личен (0887) 92-32-30

д-р Обрешкова домашен (056) 53-08-40

РАБОТНО ВРЕМЕ

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Неделя

14:00 - 18:00

14:00 - 18:00

8:30 - 12:30

14:00 - 18:00

8:30 - 12:30

почивен ден

почивен ден